30 nov 2009

"La patria de todos los vascos", ¡reveladora ironía!

No es habitual, pero hay ocasiones en las que CDL copia, pega y da a conocer post muy recomendables de otras bitácoras. Ahí va uno del que es autora Inés Matute (blog La tormenta en un vaso), referido al libro de referencia, que dice así:
"El planteamiento de La patria de todos los vascos es ocurrente: un profesor cree ver en el último Zutabe de la banda [Zutabe es elórgano de ETA] amenazas veladas hacia su persona. Tal vez sea una paranoia personal o el modo de iniciar una huída hacia delante, pues nadie en su entorno percibe esa amenaza, ese peligro incierto que a él le quita el sueño. Un repentino hastío por todo lo vasco le conduce a aceptar una invitación de la universidad de Alaska, donde desempeñará, temporalmente, el cargo de profesor de Historia del País Vasco. A nadie se le escapa, sin embargo, que su vida personal también hace aguas, y que la ocasión, dadas las circunstancias, la pintan calva.
"Dado que su asignatura es optativa, sus compañeros de aventura s sociológico-culturales serán un puñado de ignorantes alumnos --el tópico de la estupidez del alumnado americano se repite, también los tics que se nos mostraron en la cautivadora serie Médico en Alaska-- que no dudarán en situar a Euskadi en pleno Cáucaso. Desde el primer día, Joseba, el imaginativo profesor, comprenderá dos cosas: que en realidad no hay mucho que contar y que, dada la incultura de sus oyentes, puede, perfectamente, dar un tratamiento fantasioso a la asignatura, dado que nadie se percatará del engaño. Y eso es lo que hace: manipula y crea una identidad colectiva muy mejorada. En un acto de honestidad sin precedentes, Zaldúa llega a afirmar, entre otras perlas, que La historia de la literatura en vascuence es una de las más decepcionantes del todo el hemisferio oriental..."
Lea el post completo en la bitacora La tormenta en un vaso.
Edita LENGUA DE TRAPO

29 nov 2009

"A semente da nación soñada", libro-homenaxe a Méndez Ferrín

Méndez Ferrín
O texto que se reproduce de seguido foi asinado pola comisión de homenaxe a Xosé Luís Méndez Ferrín:
"No outono de 1989, a piques de caer o Muro de Berlín e de comezar en Galicia a longa xeira do fraguismo, Xosé Luís Méndez Ferrín xuntou en Compostela, na sede da Fundación Sotelo Blanco, un grupo de xente nacionalista e de esquerdas para expoñerlle o proxecto dunha revista trimestral coa que (re)pensar Galicia e o mundo desde Galicia. Meses despois comezaba a súa travesía A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, so a dirección do propio Ferrín e co texto Estamos abertos a todos e a todo; teimamos que nada do noso tempo e terra nos sexa alleo, como mascarón de proa dunha revista plural.
"Cando A Trabe xa levaba feitas moitas singraduras, a algúns dos que nela navegan pareceulles necesario (e urxente) facerlle unha homenaxe ao insigne temoneiro en forma de libro dos amigos. Propúxoselles a idea a Olegario Sotelo e a Manuel Bragado, responsables das dúas casas onde o homenaxeado levaba anos publicando, que a acolleron moi satisfactoriamente.
"O 23 de marzo do 2006 constituíuse en Vigo a Comisión de Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín, formada por varios membros d’A Trabe (Francisco Fernández Rei e Rosa López, secretarios do consello de redacción; Antón Dobao e Miguel Anxo Seixas, membros dese consello desde o seu inicio); por xente moi vencellada á revista desde había tempo (Anxo Angueira, editor e estudoso da obra de Ferrín; Xosé-Henrique Costas González, promotor do seu Honoris Causa pola Universidade de Vigo); e por representantes das dúas editoriais (Olegario Sotelo e Xabier Vázquez, por Sotelo Blanco Edicións; Manuel Bragado e Xosé M. García Crego, por Edicións Xerais de Galicia --Crego e Xabier son, por outra parte, integrantes do equipo da revista).
A devandita Comisión acordou preparar un libro-homenaxe a Ferrín para o 2008, por facer este 70 anos, por ser o 50 aniversario de Percival e outras historias e, sobre todo, por tratarse dunha das figuras sobranceiras do panorama sociocultural da Galicia moderna.
"En posteriores reunións celebradas en Compostela e en Vigo a devandita comisión debateu os criterios da selección da xente que se ía convidar. Acordouse, en primeiro lugar, invitar a todo o consello de redacción d’A Trabe, por ser neste ámbito onde xurdiu a iniciativa; e logo a persoas que durante anos tiveron (ou aínda teñen) relación persoal con Ferrín por compartiren proxectos políticos ou socioculturais, por seren estudosos da súa obra ou por outros motivos.
"A cada invitado pedíaselle unha colaboración que xirase sobre a súa relación persoal con Ferrín ou sobre calquera aspecto da súa complexa e fecunda obra. Coas achegas dos que acudiron á chamada fíxose unha primeira sección de semblanzas biográficas e socioliterarias, con 22 contribucións a xeito de pellos (ou teselas) que compoñen un mosaico que axuda a ver e entender a complexa personalidade humana e intelectual do homenaxeado. Vizosa é tamén a seguinte sección, 20 estudos sobre moi diversos aspectos da súa obra, con enfoques ben diferentes.
"Segue un apartado de traballos varios, que versan sobre aspectos da obra de autores queridos por Ferrín (Murguía, Curros, Castelao…) ou sobre filoloxía medieval, xunto con colaboracións en que a obra do homenaxeado dun xeito ou doutro está presente. E posteriormente figura unha breve sección de creación literaria con textos tanto en verso como en prosa. O libro féchase cunha ampla e completa bibliografía coa produción literaria, ensaística e científica de Ferrín e cos seus numerosos artigos aparecidos en moi diversas publicacións periódicas.
Reprodución rigurosa dos orixinais
"A maior parte das contribucións están en galego, e tamén hai algunha en portugués, pois estes eran os idiomas en que se acordou que debían estar escritas as colaboracións. Unicamente se recibiu un texto en castelán e outro en catalán, polo que se decidiu editar os orixinais tal como os mandaron os autores, e achegarlles cadansúa versión á nosa lingua. Nalgúns textos en galego, tanto en creación literaria como noutras seccións, ás veces hai unha tolerada transgresión da normativa vixente, observable na presenza de formas dialectais, dalgúns castelanismos ou mesmo de formas literarias non asumidas na vixente codificación. Queríase, á hora de reproducilos, non alterar o estilo de quen escribe.
"Estamos seguros de que despois desta han facerse outras merecidas homenaxes ao autor de Arraianos. Nós estamos satisfeitos de abrir o camiño con este particular libro dos amigos e das amigas, daqueles e daquelas que estimou a comisión e que tiveron a ben responder á chamada.
"A presente obra, xa que logo, é unha mostra de agradecemento e de cariño ao amigo Ferrín do Arrabaldo do Norte, que seguindo o ronsel de Murguía e dos que soñaron unha Galicia ceibe e soberana, empeña a súa vida na construción da Nación; e tamén ao amigo Ferrín, renovador constante da creación literaria, que desde moi novo anda á caza da olorosa pantera, á caza dun galego radical e puro, descolonizado de castelanismos, que á vez sexa popular e útil para a comunicación da cultura moderna, un idioma válido para todos os galegos e para todos os usos da lingua.
"Beizón, mestre e amigo!
"Nós tamén navegar na procura do saber e da liberdade, na procura desa tan arelada (e nunca alcanzada) trabe de ouro."
Edita SOTELO BLANCO

27 nov 2009

"Historia del dinero"

La palabra dinero deriva del latín denarius, que fue una de las monedas utilizadas en el Imperio Romano. Aunque actualmente casi nadie se lo plantee, el dinero (billetes y monedas) es uno de los grandes avances en la historia de la humanidad y en el ámbito económico muy probablmeente es el más importante, tanto por su pervivencia como por sus utilidades.
Hasta prácticamente la Baja Edad Media, el comercio se realizaba mayoritariamente mediante trueques; es decir, con el intercambiando bienes y servicios, o de bienes por servicios y viceversa.
No obstante, ya con anterioridad el oro y la plata fueron utilizados como si se tratara de dinero debido a que su valor fue aceptado mundialmente, amén de por la facilidad de transportarlos y porque los metales conservan sus propiedades durante largo tiempo, incluso de padres a hijos y de abuelos a nietos. Así, al paso del tiempo y a fin de garantizar que un trozo de metal (antecedente inmediato de las monedas) contenía cierta cantidad de oro o de plata se comenzó a acuñar esas piezas, marcando su valor.
Las primeras piezas de oro y plata (o mezclas de ambos metales, o con otros) producidas de forma estandarizada cual monedas fueron acuñadas en Lidia (en la actual Turquía), en el siglo VII antes de Cristo.
La historia del dinero de Catherine Eaglaton y Jonathan Williams no sólo relata la evolución de las monedas y billetes, sino que también ayuda a comprender el origen de hábitos y normas económicas y jurídicas que, a su vez, explican episodios de la historia de las sociedades, sobre todo las de Oriente Próximo y Europa, e incluso sirven para entender el papel que han jugado y juegan la banca y los modernos bancos centrales.
Edita PAIDOS

"Misteriosamente feliz"

Reproducción de la reseña publicada en Culturas, suplemento de La Voz de Galicia.
Pulsar sobre la imagen para ampliarla.

25 nov 2009

Sánchez Ferlosio, Premio Nacional de las Letras

Rafael Sánchez Ferlosio ha recibido el Premio Nacional de las Letras 2009. El escritor, nacido en Roma en 1927, es hijo del político Rafael Sánchez Mazas (consejero en la dictadura de Primo de Rivera, cofundador de Falange Española y ministro en el segundo gobierno del general Franco) y de la italiana Liliana Ferlosio.
Sánchez Ferlosio fue miembro del Círculo Lingüístico de Madrid, junto con Agustín García Calvo, Isabel Llácer, Carlos Piera y Víctor Sánchez de Zavala, y junto a Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Carmen Martín Gaite y Alfonso Sastre fue fundador y colaborador de la Revista Española.
Es el autor de El Jarama (1955), texto en el que eran notorias las influencias del neorealismo italiano y que constituyó un hito en cuanto a formas literarias en el rigorista panorama de la España de los años cincuenta. Su primera novela fue Industrias y andanzas de Alfanhuí (1951), en la que cuenta la historia de un niño que inventa un alfabeto que sólo él entiende, y tras dejar de ir al colegio empieza a construir un mundo personal paralelo a la realidad.

23 nov 2009

El testamento de Juan Ramón: "Guerra en España"

Juan Ramón Jiménez
Esta nueva edición de Guerra en España. Prosa y verso, 1936-1945 está basada en la que Ángel Crespo logró preparar en 1984 para Seix Barral tras hallar una serie de documentos en el archivo de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, la profesora Soledad González Ródenas ha revisado y ampliado el libro hasta llegar a las 700 páginas con nuevo material obtenido en España y Puerto Rico.
El libro está compuesto por textos y fotografías que el premio Nobel guardaba para dar contenido a un libro que dejara clara su posición frente a diversos hechos, así como algunas de sus decisiones personales, sobre todo su actitud ante la guerra civil 1936-39, las razones de su exilio y su firme voluntad de no regresar a España en tanto no fuera restituida la legalidad republicana... Y no regresó.
El libro ayuda a conocer mejor la personalidad del autor de Platero yo, lo cual es de agradecer porque su larga ausencia de España provocó que intelectuales del regimen franquista difundiran una imagen del poeta que no se corrresponde con la realidad. Según ha referido Soledad Gonzaléz en una entrevista difundida por la agencia Efe, "Juan Ramón pensaba que el hombre y las ideas sociales avanzan gracias al arte, la cultura, la música... Él pensaba que el cultivo ético del hombre podía mejorar la sociedad y que incluso los políticos tendrían que estudiar arte y literatura para cultivar su espíritu".
Entre los muchos detalles que aporta el libro cabe destacar, en el capítulo El allanamiento, que recién concluida la guerra tres escritores falangistas entraron en su casa de Madrid y robaron todos los documentos que Juan Ramón guardaba, así como otros objetos. Los nombres de esos tres ladrones, que no pudieron ser revelados en la edición de 1984, son Carlos Martínez Barbeito, Félix Ros y Carlos Sentís.
Edita POINT DE LUNETTES

22 nov 2009

¿Se hará realidad el museo de trajes del Rey en Ribadeo?

Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo
En su edición de hoy, La Voz de Galicia publica el reportaje "Ribadeo se olvida de la Casa de Alba", elaborado por el periodista José Alonso, que entre otras cosas recuerda lo siguiente:
"El 11 de julio de 2007 forma parte de la historia íntima de Ribadeo. Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, primogénito de la duquesa de Alba, visitaba la localidad para inaugurar una exposición organizada por la Casa das Letras coincidiendo con el 50º aniversario de la integración del Condado de Ribadeo en la Casa de Alba. Se trataba de 22 fotografías a tamaño real de otros tantos trajes --de un total de 52-- de Alfonso XII y Alfonso XIII, además del de la coronación del Rey Juan Carlos I. Ribadeo vistió sus mejores galas y Carlos Fitz-James lo agradeció. Tal fue así que se mostró dispuesto a ceder al Ayuntamiento durante cien años los trajes originales. Una oportunidad única, un patrimonio histórico sobresaliente que podría contribuir a hacer de Ribadeo un referente cultural. Pero todo quedó en nada.
"La asfixia económica de los ayuntamientos convierte la opción de crear un museo en un quiero y no puedo. Fernando Suárez [alcalde de Ribadeo] mira a la Torre de los Moreno como posible sede, pero para ello sería preciso rehabilitarla. En la actualidad Ribadeo carece de un local apropiado para albergar los trajes, que debería reunir unas condiciones especiales, por ejemplo de humedad y seguridad. Y el Concello de Ribadeo no está para estas alegrías. No obstante, es una baza a la que se agarra Suárez para realizar gestiones de cara al futuro.
"Cando veu o duque de Huéscar [recuerda el gerente de Casa das Letras, Andrés López-Santos Santiago] falouse con el e estaba disposto a dúas cousas: a que os traxes viñeran aquí cedéndoos durante cen anos por medio dunha fundación e a que un historiador da vila puidera ir ao Palacio de Liria en Madrid a estudar os documentos que hai do condado de Ribadeo, que abarcaba dende Foz ata case Navia. De momento eses ofrecementos quedaron no olvido.
"Con motivo de la exposición, la Casa das Letras publicó un libro sobre los trajes reales (...) La tradición tiene un curioso origen. Todo surgió como un privilegio que el rey Juan II de Castilla otorgó a Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, por cómo lo defendió el día de la Epifanía del año 1441, cuando se dirigía con treinta caballeros a Toledo para reducir la ciudad y fue sorprendido por 200 soldados. E por memoria de tan leal e animoso fecho, señalado servicio, vos me pedisteis por Privilegio, e preeminencia especial, que vos, e los otros Condes, vuestros Sucesores, que después vinieren, hayan y lleven, e les sean dadas las Ropas e Vestiduras enteramente, que Nos e los Reyes nuestros sucesores en Castilla y León, que después de Nos vinieren, vistiéramos en el sobredicho día de la Epifanía de cada año, por siempre jamás, a vos e a los que vos sucedieran en vuestro Condado de Ribadeo", así reza textualmente en el decreto de Juan II.

20 nov 2009

"Memorias de una infamia"

Hoy, 20-N, se desarrolla la segunda convocatoria de la campaña Blogosfera contra la Pornografía Infantil, a la que se han sumado cientos de bitácoras, CDL también.
Este libro de la periodista mexicana Lydia Cacho, que fue la primera sorprendida por el alcance de lo que descubrió, revela el alcance de las mafias de quienes buscan sexo en los menores.
Cacho destapó la trama de pederastas más importante de México y en este texto relata, entre otras cosas, el grado de implicación de varios políticos, empresarios poderosos y personas adineradas y sin escrúpulos que unieron su poderío para satisfacer sus caprichos sexuales, lo que propició la destrucción parcial o total de numerosos menores y de una ciudadana que pagó el delito de denunciar el horror.
Memorias de una infamia refleja el compromiso, el trabajo profesional y la trayectoria personal de la autora, entregada con pasión a la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, la defensa de los niños.
La pederastia y la pornografía infantil suscitan apasionados debates sobre un asunto que, entre otras cosas, refleja ciertas hipocresías.
Edita DEBATE

19 nov 2009

"Casas rurales con encanto"

Llegó el otoño, con los breves veranillos que son en gran medida habituales en esta época del año. Una de las alternativas de ocio más recurridas durante las estaciones de otoño y primavera consiste en pasar el fin de semana --si hay puente, mejor-- en una casa de turismo rural.
A la hora de planificar una oxigenadora escapada o unas vacaciones siempre es fundamental elegir el alojamiento adecuado, el más agradable, el más cómodo, el más cercano a tal o cual lugar o bien que ofrezca las opciones que más interesen (paseos, senderismo, equitación, actividades agropecuarias, paisaje, escalada, piragüismo, etcétera).
Esta guía presenta 163 opciones, las de otros tantos establecimientos rurales de toda España que figuran entre los mejor valorados por los viajeros y también por los expertos.
El libro contiene una descripción de todos los locales, desde el número de habitaciones y los servicios hasta los precios, pasando por las actividades y las excursiones que se pueden hacer por los alrededores. Todas las casas recomendadas han sido visitadas por el equipo que ha elaborado la publicación y han sido seleccionadas tras un minucioso examen.
La guía incluye un mapa de carreteras en el que están señaladas las localizaciones de todos los establecimientos.
Edita EL PAÍS-AGUILAR

"Kalashnikov", la 66ª novela del prolífico Vázquez-Figueroa

Alberto Vázquez-Figueroa (Tenerife, 1936) es uno de los escritores más prolíficos de la historia de la novela hispana, ya ha publicado 66 libros. El último, Kalashnikov.
El relato arranca cuando el Parlamento Europeo hace un llamamiento a los gobiernos de los países socios y a la comunidad internacional para que se comprometan a capturar al que está considerado el mayor criminal de guerra, un tal Joseph Kony, del que se sabe que, aparte de asesinar, violar y esclavizar a miles de niños, los emplea como soldados. A la vista de la impotencia o la inhibición de las instituciones, un pequeño grupo de eurodiputados decide contravenir las leyes que han jurado defender y actuar por su cuenta. La situación acaba estallando a causa de un ataque que los hombres de Kony realizan contra un yacimiento de mineral de coltan del Congo, acción durante la que son asesinadas unas seiscientos personas; el grupo de eurodiputados reacciona y resuelve acabar con él y con quienes compran el mineral pese a que saben cómo ha sido obtenido, ventas que proporcionan a Keny los ingentes fondos con los que compra armas --sobre todo fusiles de asalto AK-47 Kalashnikov-- para su ejército de mercenarios.
Edita EDICIONES B

15 nov 2009

Libros que ayudan a comprender el debate sobre el aborto

Hace ya más de cuatro años, exactamente en marzo del año 2005, Sara Martín firmaba un interesante y revelador estudio titulado Aborto: El silencio intencionado de las editoriales en España. Sin menoscabo de la influencia que ejercen legítimos temores comerciales, éticos o morales en esa inhibición, renuncia o prudencia editorial, el fenómeno que describe Sara Martín sigue en gran medida estando de actualidad, cuyo estudio empieza así:
"Durante las últimas décadas, se ha reducido considerablemente la publicación de libros que abordan el tema del aborto desde sus diversas perspectivas. En cualquier caso, no llegan a veinte los libros en total publicados, una cifra muy baja en comparación con países como EE UU o Gran Bretaña. El último libro publicado es Yo aborté, primera iniciativa en España que da voz a las protagonistas de este trauma.
"Todos sabemos que el aborto es un tema incómodo, políticamente incorrecto, absolutamente impopular y generador de tópicos alejados de su verdadera realidad. En España, a esto ha contribuido de manera sustancial el tratamiento que el mundo editorial le ha concedido. O, más bien, su silenciamiento. Una búsqueda por librerías nos deja una desoladora realidad: en nuestro país superan escasamente los quince libros publicados que tratan –desde cualquier perspectiva- el tema del aborto:
"De 16 libros encontrados, dos son traducciones de libros publicados en EE UU e Italia y dos han sido publicados en Latinoamérica.
"De estos 16 libros, siete tienen más de diez años de antigüedad. Incluso hay tres libros que superan las dos décadas desde su publicación, por lo que se puede inferir que muchos de ellos han perdido actualidad y relevancia para poder analizar la situación del aborto hoy en día Pasamos a analizar los publicados en la última década, que son los que posiblemente tengan mayor interés, y que son nueve:
"Dos [de esos nueve] son recopilaciones de textos de la Conferencia Episcopal Española o de otros episcopados, no aportan análisis. Nos quedan siete.
"Dos [de esos siete] han sido traducidos, no son cosecha propia. Nos quedan cinco.
"Dos [de esos cinco] han sido publicados en Hispanoamérica, no se centran en la situación de nuestro país ni han sido iniciativa de un escritor o editorial española. Y nos quedan tres.
"Tres libros sobre el aborto que han sido escritos y publicados en España en la última década [1995-2004], y dos de ellos antes del año 2000".
Sin embargo, buscando en otras lenguas y en otros países, resulta que cuando Sara Martín elaboró su estudio había 69.443 textos publicados sobre la interrupción del embarazo. Y a fecha de hoy, una búsqueda en la Red --aunque no exhaustiva-- apenas ofrece medio centenar de libros publicados en España.
CDL es una librería y un centro de actividades culturales, no es un partido político ni una organización civil, por lo que como tal no puede ni debe hacer juicios de valor sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En todo caso, CDL ofrece un brevísimo listado de cinco libros que abordan el asunto desde distintas perspectivas y posicionamientos políticos, éticos, morales o religiosos:
* La bioética en la encrucijada. Sexualidad. Aborto. Eutanasia, por María Dolores Vila-Coro, edita Dykinson;
* Del aborto a la clonación: Principios de una bioética liberal, por Rodolfo Vázquez, edita FCE;
* El aborto provocado. Textos de la declaración y documentos de diversos episcopados, por varios autores, Ediciones Palabra;
* La cuestión del aborto, por Carmen Martínez Ten, edita Icaria;
* Yo aborté, por Sara Martín, edita Voz de Papel.
ENLACE al informe "Aborto: El silencio intencionado de las editoriales en España", por Sara Martín (en formato PDF).
ARTÍCULO de interés: "Ninguna mujer desea abortar por abortar", en Im-Pulso.

"Linguas, terras e tempos" e as orixes do galego

Premer sobre a ilustrazón para amplia-la
Polo seu interese á hora de coñecer mellor as orixes da lingua galega, ao tempo que a historia do país e da Península, paga a pena ler o post "Linguas terras e tempos", no blogue ribadense No vento de Cavanardá, que comenza coa reprodución dun párrafo do libro Iniciaçao na literatura portuguesa, de António José Saraiva:
"Na batalha de Uclés (1108) em que foi derrotado pelos Mouros, Afonso VI, o conquistador de Toledo, rei de Leao e de Castela, perdeu um filho querido. A crónica latina em que é narrado este acontecemento interrompe o texto latino para reproduzir a lamentaçao do rei na sua própria lingua materna: "Ay meu fillo! ay meu fillo, alegria do meu coraçon e lume dos meus ollos, solaz de mia velhece! Ay meu espello en que me soía veer e con quen tomaba gran prazer! Ay meu herdeiro mor. Cavaleiros, u me lo deixastes? Dádeme o meu fillo, Condes!
"Qualquer leitor entende que o rei de Leao e Castela se estava queixando em galego, que era a sua lingua, a sua lingua de criaçao. Este rei era avô de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal."
O administrador do blogue No vento de Cavanardá fai de seguido unha serie de matizacións e formula unha pregunta que move á reflexión:
¿É críbel que o galego fose a lingua de expresión e de creación dos reis propios -que se nos transmiten sempre como de León ou Asturias- e mesmo dos alleos -casteláns como Afonso X o Sabio, que tiña a súa Corte en Toledo- sen que houbese unha correspondencia no plano politico e económico que explicase por que o galego e por que a Galiza daquel tempo eran semellante foco de cultura?  
Premer aquí para ler íntegro o artigo "Linguas, terras e tempos".
LIGAZÓNS de interese: "Tópicos sobre a lingua galega", no blogue O Toupo que Fuza; e "Iberia, un mosaico que actualmente está infravalorado", en Im-Pulso.

14 nov 2009

"2012", el cuento que triunfará en el cine

Pasquín publicitario de la película, que está basada en el relato de D'Amato
Ya se ha estrenado la película titulada 2012; estreno que ha sido precedido por una extraordinaria promoción publicitaria. ¡Lógico! El contenido del libro 2012 merecía tanto la película como la publicidad.
El texto de Brian d'Amato desarrolla un cuento-creencia conforme la cual el día 21 de diciembre del año 2012 el tiempo se detendrá... ¿será verdad? El texto aclara que, ¡según los mayas!, la fecha 21.12.2012 marca "el final del ciclo temporal de Venus. El planeta y la Humanidad entrarán en una nueva era. Los descubrimientos más recientes también son inquietantes. La Tierra gira cada vez más lentamente sobre sí misma. Si hoy su rotación es de 24 horas, hace 400 millones de años era de 22, mientras que su frecuencia de resonancia se ha acelerado significativamente en los últimos años. Nuestro sol terminará su revolución completa en torno al centro de la galaxia en los últimos meses de 2012 (esta órbita tarda 26.000 años en completarse). Según la Teoría del Punto Cero [atención, no se asuste, este párrafo en cursiva y entrecomillado es el de los promotores del libro], en ese momento la Tierra empezará a girar en sentido contrario, invirtiendo los campos magnéticos".
¿Será verdad? Quizá para tranquilizar las angustias de quienes creen y temen que la profecía maya se cumpla, los propagandistas de 2012 se remiten al protagonista del relato, Jed DeLanda, un "descendiente de los mayas" que posee una mente prodigiosa para las matemáticas y que malgasta su vida jugando contra su ordenador, desidia y molicie esta que se puede permitir gracias a los beneficios que obtiene gracias a sus negocios en internet...
"Pero el fin del mundo se acerca. Comienza la cuenta atrás. Jed debe averiguar por qué los mayas predijeron el fin de los tiempos en esa fecha e iniciar la búsqueda de la clave que le ayude a evitar el Armagedón. ¿Podrá un hombre salvar al planeta?"
El argumento no tiene desperdicio, ¿o es un desperdicio?...
En fin, la trama es de película y la lectura del libro confirma que todo lo que el hombre sabe está en los libros... ¡Y lo que ignora también!
Edita VIAMAGNA

13 nov 2009

"El hombre inquieto"

Que nadie busque en Henning Mankell a un escritor de primer orden, comparable con premios nobel o narradores que esculpen palabras, oraciones y frases para crear mundos tan excepcionales como comprensibles o subyugantes. Mankell es, eso sí, un gran narrador y, además, de un tiempo acá sus trabajos se ven favorecidos por la oleada de popularidad comercial que rodea a la última generación de escritores escandinavos, con el autor de la trilogía Millenium a la cabeza, el mitificado Stieg Larsson.
Mankell es un excelente constructor de guiones --tienen hechuras propias de un libreto hollywoodiano-- y su estilo, lineal, está al servicio de la trama. Se trata, pues, de un experto narrador con alta capacidad para entretener desde las primeras líneas.
El hombe inquieto también está protagonizada por el inspector Wallander, el mismo que desenredó una veintena de entuertos en otras tantas novelas, como El chino. En esta nueva entrega de la serie Wallander el policía ha logrado dos de sus sueños, vivir en una casa de campo y que su hija Linda lo haya convertido en abuelo. Sin embargo, su tranquilidad se ve perturbada cuando el suegro de Linda, un oficial de alto rango de la Marina sueca, desaparece en un bosque cerca de Estocolmo. La investigación la dirige la policía local, pero Wallander se implica y acaba zambulléndose totalmente en el caso cuando desaparece una segunda persona. Hay detalles que apuntan que los autores son militares ultraderechistas relacionados con asuntos derivados de la guerra fría Este-Oeste, pero entonces...
Edita TUSQUETS

12 nov 2009

"Pasionaria. La mujer y el mito"

Dolores Ibarruri, en un mitin de los años treinta
Este mes se cumplen veinte años de la muerte de Dolores Ibarruri Gómez, más conocida como la Pasionaria, la admirada por unos y odiada por otros, pero por todos mitificada militante del Partido Comunista de España.
El paso del tiempo acostumbra a colocar las cosas y a las personas en su sitio, si a eso se suman el 20º aniversario y la existencia de una biografía más que notable sobre la trayectoria personal y política de la Pasionaria, no estaría de más conocer un poco mejor a la histórica vizcaína.
Del libro aquí recomendado, Pasionaria. La mujer y el mito de Juan Avilés, Rafael Núñez Florencio ha escrito en El Cultural lo siguiente:
"Hija de un minero de filiación carlista, la joven Dolores --octava de once hermanos; cuatro fallecieron en edad infantil, proporción usual en la época-- pudo ir a la escuela hasta los quince años, se formó con abundantes lecturas y dio tempranas muestras de un carácter indómito. No resultaba pues extraño, con tales antecedentes, que su adscripción al credo liberador socialista cayera como fruta madura. Socialista era el minero con el que se casó a los veinte años --su marido legal, aunque no de hecho, el resto de su vida, Julián Ruiz-- y marxista fue su formación en los años siguientes. La praxis, en todo caso, siempre fue para ella más formativa que la mera teoría: aprendió de la huelga general de 1917 y, sobre todo, de un acontecimiento aparentemente remoto que iluminó para siempre su camino, la toma del poder de los bolcheviques en la lejana Rusia. La revolución soñada no sólo era posible. ¡Era ya una realidad!
"Vizcaya fue uno de los focos de la escisión radical que se produjo en el socialismo español, la que dio lugar al minoritario pero muy activo Partido Comunista. El partido --así, en singular-- sería el refugio de los jóvenes, los impacientes y los puros, en una atmósfera de radicalismo que no descartaba el recurso violento: en aquel ambiente se formó quien empezaba a firmar como Pasionaria."
Edita PLAZA & JANÉS

11 nov 2009

"El museo de la inocencia"

El autor de esta novela, Orhan Pamuk, que obtuvo el Nobel en 2006, nació en Estambul, estudió Arquitectura --licenciatura que nunca terminó-- y Periodismo en la Universidad de Estambul y amplió conocimientos en las universidades estadounidenses de Iowa y Columbia.
Su trayectoria como escritor se inició en 1982 con la publicación de Cevdet Bey y sus hijos, a la que siguieron cual cascada, entre otros trabajos, La casa del silencio (1983), El astrólogo y el sultán (1985), El libro negro (1990), La vida nueva (1994) y Me llamo Rojo (1998) --que fue el texto con el que alcanzó mayor renombre--, relato de misterio y amor a la vez que filosófico, ambientado en el Estambul del siglo XVI.
En el año 2005 y a causa de hacer unas declaraciones poco amables con el Imperio Otomano por los genocidios kurdo y armenios, se vio obligado a exiliarse, lo que motivó que un colectivo de escritores (José Saramago, García Márquez, Günter Grass, Umberto Eco, Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, John Updike, Salman Rushdie y otros) firmaran un pronunciamiento de apoyo a Pamuk y acusaran al Gobierno turco de burlarse de los derechos humanos.
Tras Nieve (2001) y Estambul (2005), Pamuk publica ahora El museo de la inocencia, en la que relata la historia de Kemal, un joven miembro de la burguesía de Estambul que se enamora de una pariente lejana, Füsun, por la que acaba obsesionándose. El episodio se inicia como una aventura inocente, pero la situación da un giro de 180 grados cuando Füsun desaparece. Angustiado, Kemal se consuela poseyendo objetos que ella ha tocado y, adoptando la actitud propia de un fetichista, el joven se dedica a conseguir todo tipo de pertenencias personales de Füsun hasta construir lo que cabe calificar de museo... El relato también es un espejo de los cambios que han experimentado Turquía y su capital, Estambul, desde los años setenta hasta hoy.
Edita MONDADORI

9 nov 2009

Los teóricos vigilantes de la humanidad ya existen: los "Numerati"

El periodista estadounidense Stephen Baker se ha estrenado como escritor de un libro para contar que casi todos los humanos que residen en Occidente están o pueden estar controlados por una suerte de vigilantes a los que él ha bautizado los numerati. No se trata de una secta, sino del colectivo formado por los profesionales cuyo trabajo consiste en confrontar los datos que dejan hombres y mujeres al hacer la compra en el supermercado, cuando buscan información en internet, pagan con la tarjeta de crédito, acuden al hospital o adquieran ropa y calzado.
Los numerati son los operadores y analistas que trabajan con computadoras, sea en empresas privadas o en la Administración, y entre ellos abundan los psicólogos, sociólogos, matemáticos, lingüistas, historiadores, médicos, antropólogos, físicos, economistas, ingenieros… En silencio, van recopilando información y lo hacen ¡sin pretenderlo!, hasta el punto de que podrían conocer los gustos de fulanito y de menganita, sus necesidades físicas e intelectuales, sus más íntimos anhelos y, lógicamente, sus posibilidades de consumo y sus preferencias a la hora de comer, beber y vestir.
Los numerati tienen vastos conocimientos del comportamiento humano, tanto que hasta pueden predecir qué tipo de publicidad captará mejor la atención del consumidor y usuario, y también pueden saber qué mensaje político captará más votos…
Numerati es, sin duda, un texto inquietante; aunque siempre (o casi siempre) hay formas de confundir a los numerati. Baker también explica cómo burlar su control y por qué no son infalibles.
Edita SEIX BARRAL

5 nov 2009

"El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música"

Ésta es la historia del siglo XX a través de su música, desde la Viena de antes de la primera Guerra Mundial hasta el París de los años 20; desde la Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin hasta el Nueva York de los años 60 y de la época gloriosa de Broadway.
Transportando a los lectores por el laberinto del sonido moderno, Alex Ross muestra las conexiones entre los acontecimientos más importantes y las composiciones más influyentes, los hombres que se rebelan contra el culto al pasado clásico, los que lucharon contra la indiferencia del gran público y también los que desafiaron a dictadores.
Alex Ross ha firmado un libro imprescindible sobre un tiempo fascinante, caótico y estridente. El ruido eterno ha sido galardonado con el National Book Critics Circle Award, el Guardian First Book Award y ha obtenido el Royal Philharmonic Society Award; también ha sido finalista del Premio Pulitzer y del Samuel Johnson, y ha sido elegido como uno de los mejores libros del año por The New York Times, The Washington Post, Time, LA Times, The Economist, Slate y Newsweek.
Edita SEIX BARRAL

4 nov 2009

Ha muerto Francisco Ayala, ejemplo de escritor y persona coherente

Ayer falleció Francisco Ayala García-Duarte (Granada, 1906-Madrid, 2009). A los dieciséis años la familia se mudó a Madrid, donde él estudió Derecho y Filosofía y Letras. En 1922 publicó su primera novela, Tragicomedia de un hombre sin espíritu. Colaboró habitualmente en Revista de Occidente y Gaceta Literaria. Residió en Berlín entre 1929 y 1931, donde vivió el surgimiento del nazismo.
Fue letrado de las Cortes desde la proclamación de la II República. Cuando se produjo el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 estaba impartiendo conferencias en Suramérica. Al vencer los golpistas y acceder al poder el general Franco, se exilió en Argentina, estableciendo su residencia en Buenos Aires, donde vivió diez años y colaboró con la revista Sur, el diario La Nación, la editorial Losada, y cofundó con Lorenzo Luzuriaga la revista Realidad.
En los años cincuenta se trasladó a Puerto Rico, país en el que impartió clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; luego se mudó a Estados Unidos, donde ejerció la docencia en las universidades de Princeton, Rutgers, Nueva York y Chicago.
En 1960 visitó por primera vez la España franquista. Desde entonces regresaba todos los veranos y compró una casa. En 1976, muerto el dictador, se instaló definitivamente en Madrid, donde continuó su labor de escritor, conferenciante y colaborador de prensa. En 1983, a los 77 años, fue elegido miembro de la Real Academia Española. En 1988 obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas, en 1990 fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, en 1991 fue galardonado con el Premio Cervantes, y en 1998 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
Novelas publicadas:
■Tragicomedia de un hombre sin espíritu (1925). ■Historia de un amanecer (1926). ■El boxeador y un ángel (1929). ■Cazador en el alba (1930). ■El hechizado (1944). ■Los usurpadores (1949). ■La cabeza del cordero (1949). ■Historia de macacos (1955). ■Muertes de perro (1958). ■El fondo del vaso (1962). ■El as de Bastos (1963). ■Mis mejores páginas (1965). ■El rapto (1965). ■Cuentos (1966). ■Obras narrativas completas. Glorioso triunfo del príncipe Arjuna (1969). ■Lloraste en el Generalife. ■El jardín de las delicias (1971). ■El hechizado y otros cuentos (1972). ■De triunfos y penas (1982). ■El jardín de las malicias (1988). ■Relatos granadinos (1990). ■Recuerdos y olvidos 1. Memorias (1982). ■Recuerdos y olvidos 2. Memorias (1983). ■El regreso (1992). ■De mis pasos en la tierra (1996). ■Dulces recuerdos (1998). ■Un caballero granadino y otros relatos (1999). ■Cuentos imaginarios (1999).
Ensayos y trabajos de investigación:
■El derecho social en la Constitución de la República española (1932). ■El pensamiento vivo de Saavedra Fajardo (1941). ■El problema del liberalismo (1941). ■El problema del liberalismo (1942). ■Historia de la libertad (1943). ■Los políticos (1944). ■Histrionismo y representación (1944). ■Una doble experiencia política: España e Italia (1944). ■Ensayo sobre la libertad (1945). ■Jovellanos (1945). ■Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo (1949), por Donoso Cortés, con edición y estudio preliminar de Francisco Ayala. ■La invención del Quijote (1950). ■Tratado de sociología (1947). ■Ensayos de sociología política (1951). ■Introducción a las ciencias sociales (1952). ■Derechos de la persona individual para una sociedad de masas (1953). ■Breve teoría de la traducción (1956). ■El escritor en la sociedad de masas (1956). ■La crisis actual de la enseñanza (1958). ■La integración social en América (1958). ■Tecnología y libertad (1959). ■Experiencia e invención (1960). ■Razón del mundo (1962). ■De este mundo y el otro (1963). ■Realidad y ensueño (1963). ■La evasión de los intelectuales (1963). ■Problemas de la traducción (1965). ■España a la fecha (1965). ■El cine, arte y espectáculo (1969). ■Reflexiones sobre la estructura narrativa (1970). ■El Lazarillo: reexaminado. Nuevo examen de algunos aspectos (1971). ■Los ensayos. Teoría y crítica literaria (1972). ■Confrontaciones (1972). ■Hoy ya es ayer (1972). ■Cervantes y Quevedo (1974). ■La novela: Galdós y Unamuno (1974). ■El escritor y su imagen (1975). ■El escritor y el cine (1975). ■Galdós en su tiempo (1978). ■El tiempo y yo. El jardín de las delicias (1978). ■Palabras y letras (1983). ■La estructura narrativa y otras experiencias literarias (1984). ■La retórica del periodismo y otras retóricas (1985). ■La imagen de España (1986). ■Mi cuarto a espaldas (1988). ■Las plumas del Fénix. Estudios de literatura española (1989). ■El escritor en su siglo (1990). ■Contra el poder y otros ensayos (1992). ■El tiempo y yo, o el mundo a la espalda (1992). ■En qué mundo vivimos (1996). ■Miradas sobre el presente: ensayos y sociología, 1940-1990 (2006).

2 nov 2009

"Ciudad laberinto", premio de poesía para niños

La obra titulada Ciudad laberinto, de Pedro Mañas Romero, ha obtenido el II Premio Internacional de Poesía para Niños Ciudad de Orihuela. El certamen ha sido convocado por el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) y la editorial gallega Faktoría K, y conlleva la publicación del poemario en marzo próximo, coincidiendo con el con el Día Mundial da Poesía.
Pedro Mañas (Madrid, 1981) es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Madrid, y realiza montejae teatrales para público infantil y adulto con su compañía, La cama sin hacer, que fue fundada en el 2006.
MÁS información, en la web de Faktoría K (formato PDF).

1 nov 2009

"Pirata", a biografía novelada de Mary Read

A historia de Mary Read, que conseguiu vivir como un home nun ámbito como o da piratería, inspirou a María Reimóndez para escreber Pirata. A escritora regresou esta semana a súa cidade-berce, Lugo, para presentar a obra.
A Mark Read levoulle moito tempo atopar o seu lugar. Mais aquí está, na cuberta do barco pirata Williams. Despois da guerra en Flandres, da súa infancia como criado, das súas aventuras na mariña mercante, ao fin atopou a súa identidade como bucaneira. Mais se cadra, a súa busca non está completa, se cadra aínda lle queda moito por contar. Na súa historia falta aínda a coraxe de Anne Bonney e as preguntas que nin sequera Madame Ébano foi capaz de contestar. Están todas aínda abertas no mar. Pirata é unha novela que fala da busca da identidade, da loita atroz pola liberdade en tempos difíciles e da esperanza de poderse sentir no fogar, mesmo nos lugares máis insospeitados. No marco do século XVIII as personaxes de Pirata deixan no mar estelas que falan das múltiples posibilidades da vida.
INFORMACIÓN da presentación do libro, na que partipou a autora, en EL PROGRESO.
Edita XERAIS