3 dic. 2007

"Nos dominios da incerteza", contos de economía real

Nos dominios da incerteza “é un texto transgresor”, din a presentación do editor do libro. Nembargantes, se podería decir que o libro vai máis aló porque o autor, Manuel Blanco Desar, está na procura da razón --aínda ca razón, ou a verdade, non existe, tampouco na ciencia económica--. Mediante relatos tirados de situacións cotiás, o libro trata feitos concretos ao tempo que expón as teorías da realidade para espir a confusión que hoxendía caracteriza a Economía como disciplina científica.
Non é un libro de Economía --entendida esta como ciencia--, mais relatos como Creación do valor, Doutores ten a Igrexa ou Medios e xeitos de pago ofrecen unha vision da relidade económica moito máis axeitada á realidade que as teses e os estudos dos economistas institucionais ou orgánicos.
Fronte ao todo vale da ciencia económica imperante --na que a econometría e deus--, Blanco Desar demostra que non hai proporción entre a liberdade da que disfrutan os capitais e as restriccións que están a sofrir as persoas, os traballadores --sexan asalariados ou pequenos emprendedores--. A pregunta é sinxela: ¿Por qué a legalidade e as regras do xogo están tan alonxadas das inquedanzas e das necesidades da maioría?
Os relatos de Nos dominios da incerteza son, en grande medida, un espello da economía real.
Edita SOTELO BLANCO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

* CDL admite comentarios anónimos siempre que NO incluyan insultos ni difamaciones.
* CDL admite comentarios anónimos sempre que NON inclúan insultos nin difamacións.