18 abr. 2010

Só 5 de cada 100 galegos len habitualmente na lingua autóctona

Unha reportaxe no xornal La Voz de Galicia adianta que só 5 de cada 100 residentes en Galicia le habitualmente na lingua autóctona: "O estudo que proximamente fará público a Consellería de Cultura inclúe por primeira vez os datos de cal é a lingua de lectura utilizada en Galicia. Segundo os autores do informe, a intención é determinar cal é a lingua de uso habitual á hora de ler. Segundo ese dato, o 93,6% dos galegos len habitualmente en castelán. Un 5,5% declaran facelo habitualmente en galego. Esta porcentaxe sobe ata o 54,4% se os lectores son aqueles que len un libro por trimestre".
MÁIS, en LA VOZ DE GALICIA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

* CDL admite comentarios anónimos siempre que NO incluyan insultos ni difamaciones.
* CDL admite comentarios anónimos sempre que NON inclúan insultos nin difamacións.