23 mar. 2007

"Informe lingüístico sobre a nosa terra Eo-Navia"

"La situación del gallego-asturiano no está clara, pero parece que apenas se han realizado esfuerzos para promover esta lengua, ya que sigue sin reconocerse claramente su identidad específica como variante lingüística del gallego".
Este é o texto da conclusión do Primeiro Informe del Comité de Expertos del Consello de Europa sobre la aplicación en España da Carta Europea das lenguas Rexionais e Minoritarias (2005).
A edición galega vai redactada na variedade escrita do galego de Asturias, e foi elaborada a iniciativa do Mesa prá Defensa del Galego de Asturias (MDGA).
Edita: ASOCIACIÓN ABERTAL DEL EO-NAVIA.
ENLACE á ePáxina de Vieiros TERRA EO-NAVIA, que é administrada por Abertal.

1 comentario:

* CDL admite comentarios anónimos siempre que NO incluyan insultos ni difamaciones.
* CDL admite comentarios anónimos sempre que NON inclúan insultos nin difamacións.