2 mar. 2007

"A lingua galega na cidade no século XX"

A lingua galega na cidade no século XX ofrece unha aproximación social á situación social do idioma no medio urbano. O libro aborda en profundidade a análise sociolingüística das cidades galegas no seu conxunto e céntrase nos principais indicadores da vitalidade da língua nacional: coñecemento, língua inicial, língua habitual, usos na familia, usos escolares e usos laborais... Mais tamén afronta unha análise do cambio lingüístico, mesmo o interxeracional e desde unha perspectiva novedosa. Ademais da visión do conxunto urbano, tamén presenta unha análise comparada da situación do idioma nas sete principias cidades galegas.
O libro achega importantes aspectos de interpretación, nomeadamente no terreo das interacións lingüísticas familiares, sección na que se tratan non só as tendencias, senón tamén as causas e motivacións do cambio lingüístico.
Igualmente, presenta as principais liñas da evolución histórica do galego ao longo do século XX, constituíndo así unha ferramenta moi útil para entender a historia social do galego no trascendental medio urbano.
Gabriel Rei-Doval (O Baño, Mugardos, 1967) é doutor en Filoloxía Galega, profesor de Sociolingüística no Departamento de Español e Portugués da Universidade de Wisconsin, Milwakee (EE UU), onde desenvolve tamén cursos de cultura galega. Previamente, ensinou lingua e cultura galegas no Queen’s Collage da Universidade de Oxford e na Universidade de Birmingham. Na década de 1990 perteneceu ao Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega (RAG).
Entre outras publicacións, é coautor dos diversos volumen do Mapa sociolingüístico de Galicia (1990-97)., editados pola RAG, así como de Publicidade e lingua galega e Vender en galego (Consello da Cultura Galega), e coeditou o Manual de ciencias da linguaxe (Xerais). A súa investigación desenvólvese principalmente no eido da sociolingüística e da historiografía lingüística.
Edita XERAIS

No hay comentarios:

Publicar un comentario

* CDL admite comentarios anónimos siempre que NO incluyan insultos ni difamaciones.
* CDL admite comentarios anónimos sempre que NON inclúan insultos nin difamacións.